Stöd Projekt Ranzi och få en bok!

Organisationen som leder projektet heter Tibetan Bridges är en oberoende och ickepolitisk frivilligorganisation, som uteslutande finansieras genom donationer.  Allt arbete sker oavlönat. Målet är främst att bistå fattiga byar i den tibetanska provinsen Kham/kinesiska provinsen Sichuan med livnärande broar, men vid behov kan samtidigt stöd till hälsa- utbildnings- och socialekonomiska lösningar tillhandahållas.

Sedan stora översvämningar år 2003 är många byar utan broar. I detta första projekt gäller det  byn Ranzi, som idag har en handbyggd bro av stockar och stenar, som med mycket stor möda byggts utav byborna utan moderna hjälpmedel. Den är livsnödvändig då den ger dem tillgång till sina fält och en färskvattenkälla på andra sidan floden. Byn Ranzi har nu vädjat om hjälp att få en stabil, bestående bro. En bro i byn Ranzi är även till nytta för grannbyarna med fält på samma sida av floden.

Tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola har designen av den nya bron tagits fram, i Tibet/Kina är kontakter uppbyggda, i samarbete med IHM Business School arbetar organisationen nu med marknadsföring och sponsring. Det som saknas är finansiering!

Varför de vill att du eller ditt företag skall engagera sig?
– Din gåva kommer att bidra direkt till en säker överlevnad för 150 personer.
– Projektet har ett tydligt syfte och resultaten är lätta att se.
– Du får återkommande rapporter om framstegen i projektet.
– Kontona är öppna att se och du kan följa var pengarna kommer användas.
– Allt arbete fram till bygget av bron är ideellt.
– De insamlade medlen går till material, transport av material och till att betala den lokala arbetskraften.
– Genom organisationen blir ditt företag marknadsfört, om du inte önskar annat.

Sponsrar du eller ditt företag 2000 kronor eller mer så får du en bok om projektet och hur det är att leva i byn Ranzi (boken är gjord hos Solentro). 

Kontakta dem gärna för mer information:

Organisationen Tibetan Bridges 
Älvsborgsgatan 48, 414 72 Göteborg 
Tel: 0734-401992 (Ordf. Christina Lachmann) 
E-post: tibetanbridges@1stprojecteffect.com 
Organisationsnr.: 802457-3498 
Bankgironr. : 715-6235

Solentro är helt webbaserad, ingen nedladdning av program behövs och är helt gratis att använda. Hos Solentro skapar man sin egen bokfotobokfotoalbumbröllopsbokexamensbok(yearbook), dopbokminnesbokbloggbokavskedsbok, “min första bok” – enkelhet, kreativitet och skapande ligger i fokus när du gör din egen bok.