Att skriva är att ha lust att berätta!

Sex gånger under våren har skrivarcirkeln träffats. I tisdags fick deltagarna läsa upp sina alster i Villie församlingshem – inne i värmen i har det samlats omkring 15 personer som har trotsat vädergudarna för att lyssna på cirkeldeltagarnas uppläsning.

Ellen Hansson är gruppens äldsta och har många historier att dela med sig av. Läs mer här!