Gör en bok – tips & trix!

Det finns många vägar att gå när man vill göra sin egen bok… man kan prova sig fram på egen hand, man kan ta hjälp av andra eller läsa sig till hur man enklast gör sin egen bok!

Det finns säkerligen lika många alternativ som det finns önskemål om hur just DIN bok ska se ut, mitt tips är att framförallt ha roligt under resans gång.

När jag gjorde en bok av mitt examensarbete hos www.solentro.se handlade om att jag ville ha arbetet som en riktig bok i min bokhylla, alltså inga större upplagor men likväl en riktig bok!

Göran Lindgren har tagt fram en bok för dig som vill lära dig göra tryckoriginal till den bok du skrivit för att lämna till ett förlag eller för att själv låta trycka. Du förutsätts ha ganska god datorvana och kunna använda ett ordbehandlingsprogram. Exemplen och övningarna utgår från att du har din bok i ett ordbehandlingsprogram och från detta producerar pdf-filer för tryckning. Tyngdpunkten ligger på att pröva hur man på ett effektivt sätt kan framställa enkla böcker som skrivs i A4-format och sedan trycks i A5-format. Ta fram ditt manus och börja omvandla det till en bok när du läser! Läs mer här.