Föreläsning i Crossmedia!

I januari så hade jag för andra gången förmånen att berätta lite mer om Solentro – gör en egen bok för nyfikna studenter på Malmö Högskola – det är alltid lika kul att komma ut och träffa dessa entusiastiska människor!

I kursen Crossmedia vid Malmö Högskola ska studenten tillgodogöra sig grundläggande förståelse för och färdigheter i publicering i flera medier samt förmåga att välja mediekanal med hänsyn taget till teknik, ekonomi och kundnytta.

Ett av ämnena är web-to-print och det är inom denna kategorin som Solentro hamnar, jag pratade främst om resan vi gjort med Solentro samt hur vi förhåller oss till bokskapande. Jag försökte också ta fram och berätta om vissa nyckelelement:

  • Blanda gammal teknik med ny
  • Förstå kundens behov och önskemål
  • Göra roliga saker: ”Du är fantastisk!
Jag hoppas och tror att jag lämnade studenterna med en större förståelse för vilka möjligheter som den tekniska utvecklingen utgör utan att för den skull försaka det traditionella, utan tvärtom bejaka och omfamna det och göra om det till något som passar dagens människor!

Jag på Malmö Högskola och föreläser...