Om ändå varje morgon började så här för alla pendlare!

Kolla in detta!