Make books or skate… or do both!

Jag har alltid förspråkat att man ska göra allt man kan för att förena nytta med nöje… 😉

När vädret är så här i Sverige så måste man verkligen göra både och…

Läs mer om böckerna från Solentro här.