“Det är dyrt att INTE trycka böcker!”

Tycker detta är en intressant sak att säga… vad tycker du?!

Läs mer här.