De vände dyslexi till något bra!

Den här veckan är det Europeiska dyslexiveckan. Runt om på länets bibliotek uppmärksammas dyslexi på olika sätt. I Grimslöv vändes dyslexin till något bra, där trotsades diagnosen och en barnbok föddes.

Läs mer här.