Även egenutgivna böcker recenseras OCH får beröm!

Johan Lindback “…har kämpat hårt för att visa att egenutgivna böcker inte nödvändigtvis måste hålla lägre klass än förlagsutgivna böcker, och det hade ju varit förödande om den kritik som riktats mot egenutgivna böcker i allmänhet även stämt in på min egen bok.” Läs mer om hur Johan gått tillväga…

Fortsätt läsa