Solentro är en bra plats att göra fotoböcker!

I dagarna skedde en stor uppgradering av Solentros system, detta är en direkt följd av våra användares önskemål. Vi har från start inte bara försökt lyssna på våra användare utan framförallt gjort allt vi kunnat för att förbättra vår tjänst utifrån era synpunkter.

Några av de kommentarer vi lyssnat till:

“…kunna kombinera bild och text på samma sida, kanske halvsidor.”

“… en färdig mall hade inte varit fel.”

“Att man kan lägga in fler bilder på samma sida.”

“2 foton på varje sida +text”

Nedanför ser ni resultatet – en mängd olika sidmallar att välja bland som möjliggör stor variation i din fotobok – precis som ett fotoalbum!

Solentro - system med bildmallar för fotoböcker

Givetvis kan du fortfarande göra din bok i valfritt redigeringsprogram – läs mer här.

Hur som helst, vi hoppas denna nyhet är glädjande och fortsätt komma tips om hur vi ytterligare kan förbättra oss!

Ha de!