Böckernas begynnelse…

I en artikel i Svenska Dagbladet så berättar man; “Den tryckta bokens snara död har proklamerats åtskilliga gånger under senare år.” Jag tycker det är intressant att blicka bakåt för att se vilket intryck boken gjort och fortsätter att göra och framförallt, att boken i högsta grad lever vidare!

I bokens begynnelse fanns det bara ett fåtal som hade tillgång till dem. De tillverkades vanligtvis på papyrus av ett fåtal experter och skrivkunniga. De lästes av ett fåtal utvalda. Bokens makt var stor och gavs endast till utvalda.

Det fortsatte i kyrkans makt där munkar och kloster runt om i Europa var de stora tillverkarna och distributörerna av böcker. Fortfarande var det en mycket begränsad krets som hade tillgång till och möjligheten att skapa böcker.

Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg - "boktryckarkonstens fader"

När Gutenberg i tyska Mainz skapade de första tryckpressarna i världen, som med tiden skulle leda till att boktryckarkonsten spreds och kyrkans monopol krossades, motarbetades detta starkt av kyrkans män. Men de lyckades inte stoppa böckernas tillverkning och spridning. Även om detta var den kanske största revolutionen i böckernas värld dittills i historien och om böckerna därefter fick en spridning som tidigare aldrig skådats så var det ändå inte var persons möjlighet att göra egna böcker. Det krävdes stora upplagar och förlagets godtycke för att kunna ta fram en bok.

För första gången i mänsklighetens historia är det idag (och har varit i några år…) möjligt för vem som helst i världen med en dator och en internetuppkoppling att skapa en bok, i ett enda exemplar, om man så önskar och få den hemskickad i brevlådan inom några veckor.

Vi barn av vår egen tid lever i en värld av sällan skådade möjligheter och därför missar vi ibland det storslagna som sker mitt framför våra ögon.

Solentro är en del av detta – en plats på nätet där vem som helst, dygnet runt, året runt, busenkelt kan göra en egen bok – och äga den boken helt och hållet!  Något som tidigare i historien aldrig varit möjligt.

Vi vet att det finns gott om berättelser, minnen… i vars och ens liv för att fylla hyllmeter med fantastiska historier. Det är därför med stor glädje som vi ser våra kunders böcker komma till – dessa böcker sprider vänskap, kärlek och kunskap runt om i världen.