Boksläpp i Dorotea – böcker från Solentro!

Västerbottens-Kuriren berättar att föreningen Norden Dorotea firade Europeiska Språkdagen den 26/9 på hembygdsområdet Kullerbacken i Dorotea. Läs hela artikeln här!

I och med firandet så lästes det högt ur en bok som föreningen gjort hos Solentro med stöd av Dorotea Kommun, kul tycker jag!

På bilden syns Nora Henriksson som skrivit om sin dag och läste högt ur boken!

Föreningen Norden Dorotea tackade alla deltagare för bidragen till boken, kommunen för finansieringen och inte minst företaget som tryckte boken.

Solentro skänkte i samband med detta också ett presentkort på 1200 kr till ett nytt bokprojekt som föreningen överlåter till de skolbarn som skrivit dagbok!