När är man egentligen författare?

Anette Kindahl berättar att “Författarförbundet har sin definition klar. Två publicerade böcker och man kan ansöka om medlemskap, spelar ingen roll om det är skönlitterärt eller fackböcker, prosa eller akademiskt.

Men du som ger ut böcker för egen del då?

Du kanske inte kan kalla dig en publicerad författare men givetvis har du författat något och då är du ju per definition författare… så här beskriver Wikipedia det:

“Det anses allmänt att man inte blir författare officiellt förrän man har blivit publicerad av ett förlag eller en tidning, fått ett verk uppfört på en teater eller gjort en film. Det kan därför vara svårt att etablera sig inom yrket. Den yngsta publicerade författaren någonsin var Dorothy Straight år 1964 som var fyra år gammal.”

Så, skriver du själv och låter vännerna läsa dina alster, är dina böcker mindre värda för det?

Nej, det tycker inte jag. Och för min del får du också kalla dig författare – jag tycker det är fantastiskt att vi idag har en sådan mångfald på grund av enkelheten att göra egna böcker (hos t ex Solentro).

 

Bild från Kundalini

 

“Det är först på 1700-talet och 1800-talet som författare med ambitioner att skapa konstnärliga verk har kunnat försörja sig på sitt värv. Innan dess arbetade de flesta författare med stöd av mecenater, och hade då bland sina uppgifter att skriva hyllningsverk, födelsedagsmeddelanden eller epitafer. Industrialismens övergång till en billigare och effektivare bokproduktion och den ökade läskunnigheten gjorde att fler böcker såldes, vilket ledde till ökad efterfrågan av olika typer av författare för att passa olika typer av läsare. Det i sin tur ledde till att det skrevs en oerhörd mångfald av böcker.”