Bättre system för författarstöd?

Något som vi inte pratar så ofta om men som kanske skulle behöva belysas mer noggrannt – hur används våra skattepengar när det gäller det skrivna ordet, författande och utgivning av böcker?

Benita Mattsson-Eklund på Ålandstidningen skriver i en artikel om hur hon ser på det – läs mer här.