Datorn hjälper autistiska barn skriva bok!

Läste om Sandvikskolans projekt där datorn används som verktyg för att utveckla och underlätta autistiska elevers skriv- och berättarförmågor – vi på Solentro har användare med t ex MS och andra rörelsesvårigheter som gör böcker i och med datorn och det enkla webbaserade gränsnittet.

Genom att använda datorer blir det lättare för eleverna att fokusera på berättandet, istället för att hindras av motoriska svårigheter. Specialläraren Nina Tegar berättar mer om hur datorn underlättar författandet:
Eleverna behöver inte skriva ner tankarna på papper, utan knappar in sina berättelser på datorn eller berättar för en lärare som sedan knappar in berättelsen. För vissa av våra elever kan det vara svårt att skriva med penna, men när de inte hindras av det är det lättare för dem att tänka och skapa fritt.

Läs mer här.

Speciallärare Nina Tegar och elever från Sandvikskolan fick NovaStipendiet för projektet "Att utveckla elevers skriv- och berättarförmågor".