Folkdräkter tar plats i ny fotobok!

Man kan verkligen göra böcker om ALLT!

Dala-Demokraten berättar att Dalarna är det landskap i Sverige där folkdräktskulturen anses vara djupast rotad och ännu mest levande. Det är därför kanske inte så underligt att två av Dalarnas folkdräkter finns med i en ny stor fotobok om folklore.

Britt Eklund och Knapp Lennart Pettersson i Jelkgården i Kärvsåsen strax norr om Boda Kyrkby i Rättvik har samlat dräktdelar till Bodadräkten i över 30 år och just deras dräkter upptar 54 sidor av totalt 240 i Scandinavian Folklore (Duran Publishing), en fotobok med hela 700 bilder av fotografen Laila Durán från Stockholm. Boken ges ut i maj och beskriver även en del samedräkter, några andra svenska folkdräkter och ett antal norska.

Britt Eklund i sin dräktkammare i Jelkgården i Kärvsåsen.FOTO: HANS BLOOM