Fotobok

Far too close är en fotobok, innehållande 45 bilder tagna under drygt sex år på resor till platser som fungerat som uppsamlingsställen för människor eller företeelser som förskjutits eller inte riktigt får synas. Sibirien, Sakhalin-ön i Ryssland, Tierra del Fuegi i Argentina och Murmansk på Kolahalvön. Bilderna är suggestiva och mystiska med ett narrativt anslag.