Bokförlagens nya konkurrenter: Tidningarna

I USA ökar pressen på bokförlagen med konkurrens från allt fler håll. De senaste motståndarna att dyka upp och vilja ta en del av kakan är tidningsföretagen som ser nya intäksmöjligheter i faktabaserade e-böcker.

Trenden har ännu inte nått de svenska dagstidningarna, som liksom de amerikanska söker nya intäktsmodeller för digitalt innehåll för att kompensera för ett ihållande upplagetapp för papperstidningen – läs hela artikeln på Svenska Dagbladet.

Foto: Charles Sykes/AP

Hos Solentro är du ansvarig utgivare samt rättighetsinnehavare av innehållet – det material du själv tillhandahåller förblir alltså ditt.