ALLA kan ge ut sin egen bok!

Kulturminister LENA ADELSOHN LILJEROTH (M) ger här sin syn på, i mitt tycke, en fantastisk utveckling.

Den nya digitala tekniken gör det till exempel möjligt för författare att själva ge ut sina texter – och för läsare att omedelbart få tillgång till böcker genom läsplattor och internet. Dessa förändringar påverkar alla delar av det litterära systemet, från författande och utgivning till distribution och läsande. Utvecklingen kan ge nya möjligheter för fler röster att komma till tals och därigenom fördjupa demokratiseringen av det tryckta ordet.

Läs mer här.