Pliktexemplar och ISBN-nummer

Solentro-skolan, lektion 2:

När du gör din egen bok eller fotobok så behöver du inte per automatik skicka ett exemplar av det du gjort till Kungliga Biblioteket, ett så kallat Pliktexemplar. Plikten gäller när avsikten med publikationen är att sprida den till allmänheten, eller till en större sluten krets.

Detta gäller ca 30 ex eller fler och som sagt, bara om du vill sprida boken till allmänheten. Så, gör du en bok till dig själv, din familj och dina vänner så behöver du inte tänka på detta.

Vill du veta mer – läs mer på Kungliga Bibliotekets hemsida.

Vem som helst kan lägga till ett ISBN-nummer på sin bok, publikation, fotobok osv.

Det är väldigt enkelt att få tag på ett ISBN-nummer. Det är bara att kontakta ISBN-centralen, ansöka om ett ISBN-nummer och när du fått det så skriver du in det i din bok. Därefter är det bara att använda t ex Solentro – gör en egen bok för att trycka din bok.