“Anonymitet” på nätet…

Är det fler än jag som reagerar när man har svårt att hitta “Om oss” eller “Om företaget” på en hemsida?

Har företaget något att dölja?

Jag tycker det är väldigt märkligt att det ska vara så svårt att få veta mer om ett företag – om man ser till alla de större etablerade företagen så är företagets historia oftast allmän kännedom…

De hemsidor som inte berättar vilka de är, varifrån de kommer och hur de tänker kring sin verksamhet tror jag gör sig själv en björntjänst.

Precis som när vi besöker en klädesbutik så är det till viss del säljaren som skapar förtroende och detta på grund av ett personligt bemötande. Detta är givetvis svårare för ett e-handelsbolag men inte desto mindre viktigt…

Jag vill enkelt kunna navigera genom en hemsida och snabbt få fram information om vem som driver sajten, vad de säljer och var de finns! Exempelvis så här www.solentro.se/solentro eller så här www.solentro.se/kontakt

En stor varningsklocka ringer hos mig när det varken finns ett telefonnummer eller en adress som man kan nå företaget på – endast en e-mailadress är alldeles för anonymt!

Precis som jag inte vill gå in i en butik där det inte finns någon personal som möter mig så vill jag inte handla på nätet från ett företag som inte vill nås!