E-boksivern låter vänta på sig!

Jag har i tidigare inlägg skrivit om läsplattans frammarsch och e-böcker, nu kommer nya utsagor:

Söderströms har varit snabba på att hänga med i e-boksutgivningen, även om efterfrågan ännu inte är så stor. Vi vill vara beredda på bred front den dagen försäljningen tar fart, säger Söderströms vd Barbro Teir till Vasabladet.

E-boken har ännu inte fått den genomslagskraft som många trodde. Förra årets julklapp sades på förhand vara läsplattan, men julförsäljningen visade sig inte gå som den förutspåddes.

Foto: Harriet Jossfolk-Furu

Som jag skrivit om i ett tidigare inlägg så tycker jag det är intressant att blicka bakåt för att se vilket intryck boken gjort och fortsätter att göra och framförallt, att boken i högsta grad lever vidare! Jag tror att e-böcker och läsplattor kommer att finna sin plats så småningom – det handlar ju framförallt om berättelsernas kraft!

Solentro är en del av detta – en plats på nätet där vem som helst, dygnet runt, året runt, busenkelt kan göra en egen bok – och äga den boken helt och hållet!  Något som tidigare i historien aldrig varit möjligt.

Vi vet att det finns gott om berättelser, minnen… i vars och ens liv för att fylla hyllmeter med fantastiska historier. Det är därför med stor glädje som vi ser våra kunders böcker komma till – dessa böcker sprider vänskap, kärlek och kunskap runt om i världen.

Läs mer om “Böckernas begynnelse…” här!