Ett nytt sätt att se på böcker!

En bok kan inte likställas med vilken produkt som helst. Läsandet av böcker kan inte heller ses som vanlig konsumtion. Boken och läsarna skapar tillsammans ett mervärde som vedertagna begrepp inte förmår omfatta

Med den alldeles nya avhandlingen Bookonomy : the consumption practice and value of book reading introducerar Pamela Schultz Nybacka ett nytt sätt att se på böcker.

Hon menar också att avhandlingen i förlängningen kan öppna för en annan typ av kulturvanestudier. Att man i stället för att räkna antal minuter läsning per dygn, ska undersöka situationen och det sociala sammanhanget kring bokläsning.

Jag håller nog med, när jag sätter mig framför TV’n tillsammans med min sambo så händer det sällan att vi småpratar men när vi lägger oss i soffan med en skön bok eller tidning då tenderar vi att vara mer sociala och pratar med varandra… vad beror det på?