Solentro är en bra plats att göra fotoböcker!

I dagarna skedde en stor uppgradering av Solentros system, detta är en direkt följd av våra användares önskemål. Vi har från start inte bara försökt lyssna på våra användare utan framförallt gjort allt vi kunnat för att förbättra vår tjänst utifrån era synpunkter. Några av de kommentarer vi lyssnat till: “…kunna…

Fortsätt läsa