Pliktexemplar och ISBN-nummer

Solentro-skolan, lektion 2: När du gör din egen bok eller fotobok så behöver du inte per automatik skicka ett exemplar av det du gjort till Kungliga Biblioteket, ett så kallat Pliktexemplar. Plikten gäller när avsikten med publikationen är att sprida den till allmänheten, eller till en större sluten krets. Detta…

Fortsätt läsa

Men hur enkelt kan det egentligen vara?

Jag lovar dig, det är inte bara enkelt utan det är dessutom väldigt kul att göra din egen bok! Så här säger en av Solentros användare: “Vilken oerhört bra tjänst Ni tillhandahåller – precis vad jag letat efter!” /Alexander Carlsson Solentro-skolan, lektion 1 Så här fungerar styckeindelning och radbrytning: Tryck ENTER…

Fortsätt läsa